Hur arbetar man med SEO?

Det går att arbeta med SEO på olika vis, vanligtvis talar man om off-page och on-page SEO, samt teknisk SEO.

I stort menas med on-page SEO den SEO som handlar om den interna hemsidan, som texter, bilder och interna länkar.

Off-page SEO kan beskrivas som motsatsen, den SEO för en hemsida som sker utanför den egna sidan, till exempel genom externa länkar.

Teknisk SEO handlar om infrastrukturen på hemsidan, till exempel hastigheten, mobilanpassningen och säkerhet.

All typ av SEO har syftet att förbättra en hemsida och ge den en högre värdering och ranking hos sökmotorer.

Sökmotoroptimering SEO

Bakgrundsfakta

Över 46% av månadens Google-sökningar är lokala, vilket belyser den fundamentala vikten av lokal sökmotoroptimering (SEO) för företag med avsikt att dra till sig kunder i närområdet. Med den täta konkurrensen om att synas högt i sökresultaten, står företag inför utmaningen att konstant utveckla och förbättra sin SEO-strategi för att hålla jämna steg.

Först och främst är SEO ett långsiktigt åtagande. Utan tålmodighet och rätt strategi blir resultat uteblivande.

En grundläggande faktor i SEO-arbetet är att ständigt producera bra innehåll. Google Search Console och Google Analytics blir här oersättliga verktyg för att förstå hur innehåll presterar och var optimering behövs.

Förstå SEO:s grundprinciper

Att arbeta med sökmotoroptimering (SEO) innebär först och främst att förstå hur sökmotorer som Google indexerar och rankar webbplatsinnehåll.

On Page SEO fokuserar på optimering av själva webbplatsen genom att justera metadata, skapa relevant innehåll och förbättra användarupplevelsen. Off Page SEO å andra sidan inkluderar aktiviteter som att skapa externa länkar från andra hemsidor, vilket är en viktig del i skapandet av webbplatsens auktoritet. Rätt val av sökord, strukturerad användning av interna länkar och responsiv webbdesign är några av de centrala aspekterna i SEO-arbetet. Genom att kontinuerligt använda verktyg som Google Search Console och Google Analytics kan man analysera effekten av genomförda SEO-insatser och därigenom kontinuerligt förbättra sin digitala närvaro.

Skillnaden mellan on-page och off-page SEO

On-page SEO innefattar all optimering som kan utföras direkt på hemsidan för att förbättra placeringen i sökresultaten.

En välstrukturerad URL kan kraftfullt signalera till en sökmotor vad sidan handlar om, vilket kan höja dess relevans.

Medan on-page SEO fokuserar på innehållet inuti din webbplats och dess tekniska aspekter, hanteras off-page SEO utanför den egna webbplatsens ramar, ofta genom länkbyggnad och sociala medier.

Off-page SEO syftar till att stärka webbplatsens auktoritet och trovärdighet genom rekommendationer från andra webbplatser, vilket kan påverka rankingen positivt.

SEO Edge är ett sätt att få bra SEO

On-page SEO

On-page SEO är en vital del av sökmotoroptimering som innebär optimering av allt innehåll och källkoder på din hemsida för att förbättra synlighet och ranking hos sökmotorer som Google.

Här är några av de viktigaste delarna av on-page SEO som ALD Marketing hanterar för att öka din synlighet på sökmotorer

Bra innehåll

En viktig del av SEO är att ta fram specifika sökord, keywords, som du som företag vill synas på. Efter att detta är gjort kommer vi på ALD Marketing att optimera din sida för att ranka högt på just de sökorden. Detta görs on-page genom att ta fram relevanta texter, likaväl som relevanta bildtexter och alt-texter för bilder, samt optimera titlar och metabeskrivningar efter dina sökord.

Interna länkar

Genom att lägga interna länkar på din egen hemsida förstår Google och andra sökmotorer bättre hur sidan struktur är uppbyggd och din sida kommer att ranka högre i motorerna.

URL-struktur

Optimera sidans URL-struktur för att göra den mer beskrivande och sökordsoptimerad.

Strukturell data

Implementera strukturell data för att hjälpa sökmotorer att förstå innehållets kontext bättre.

Hastighet

En snabb hemsida får bättre resultat i SEO-världen. Google och andra sökmotorer ser en väl omhändertagen hemsida och värderar den högre.

Mobilvänlighet

Anpassa design och layout för att vara mobilvänlig, då det är en rankingfaktor för Google.

Övrigt SEO

En lättöverskådlig och välorganiserad navigering är också ett måste då den ger en positiv användarupplevelse och minskar risken för hög avvisningsfrekvens.

Att inkludera kvalitetsinnehåll som löser dina besökares problem eller svarar på deras frågor är ett effektivt sätt att hålla dem längre på sidan, vilket kan gynna din SEO-ranking.

Off-page SEO

Off-page SEO, eller sökmotoroptimering utanför din egen webbplats, är avgörande för att stärka sidans trovärdighet och auktoritet. Detta omfattar att skapa kvalitetslänkar, hantera sociala mediersignalerna, och öka varumärkesnärvaron på nätet. Dessa externa faktorer bidrar till högre ranking i Google och andra sökmotorer.

Externa länkar

Först och främst gäller det att samla in externa länkar, även kallade backlinks. Länkar från andra hemsidor till din, visar Google att innehållet på din sida anses värdefullt och relevant.

Starka externa länkar kommer från sidor som har hög auktoritet och som är relevanta för det innehållet sidan handlar om. Kvalitet går före kvantitet när det handlar om länkbygge. ALD Marketing har starka länkar med hög DR (domain rating) som används för att optimera sin sida.

För att göra innehållet länkvänligt, satsar vi på att skriva långt och detaljerat innehåll som svarar på specifika frågor eller ger djupgående information. Detta ökar chansen för andra webbsidor att länka till just din information.

SEO-verktyg

Slutligen är det viktigt att regelbundet analysera och anpassa din off-page-strategi. Verktyg som Google Analytics och Search Console kan ge värdefull insikt i hur länkar påverkar din sida och vilken typ av innehåll som attraherar mest länkar.

Hur lång tid tar SEO

Teknisk SEO

Teknisk SEO omfattar webbplatsens infrastruktur.

Först och främst bör man säkerställa att googles spindlar, de så kallade crawlers, enkelt kan indexera sidan. Detta innefattar korrekt användning av robots.txt-filen, tydliga och välstrukturerade URL:er, och en XML-sitemap som gör det lättare för sökmotorer att förstå sidans struktur. Utöver detta bör man undvika duplicerat innehåll och se till att alla tekniska aspekter av hemsidan fungerar optimalt för att möta Googles algoritmer.

En annan viktig aspekt är laddningstider. Sidan bör ladda snabbt för en förbättrad användarupplevelse och sökmotorranking.

Responsiv design

Vidare är responsiv design kritisk – webbplatsen måste fungera på alla enheter. En väl fungerande mobil sida är idag ett måste då Google använder mobila versionen av webbplatsen för indexering och rankning.

Säkerhet

Det är av yttersta vikt att implementera säkerhetsprotokoll som HTTPS för att säkerställa användarnas och webbplatens säkerhet.

Kontinuerlig uppdatering och uppföljning

Uppdatera och underhåll sidans tekniska aspekter kontinuerligt. Detta inkluderar regelbunden övervakning av Google Search Console-terminalen för att identifiera och rätta till fel som kan hindra indexering eller sänka rankingen. Efter Googles uppdatering under 2023 är webbplatsens tekniska prestanda ännu viktigare för att uppnå en högre placering i sökresultaten. En välintegrerad teknisk SEO är grundläggande för att stärka övriga delar av sökmotoroptimeringen.

Vikten av sökmotorers algoritmer

Sökmotorernas algoritmer styr i grunden hur webbplatser rankas i sökresultaten. Att förstå och arbeta enligt dessa algoritmer är avgörande för att uppnå synlighet online.

  • Anpassning efter algoritmers uppdateringar är essentiellt för att hålla sidan relevant.
  • Kvalitativ och relevant innehåll optimerar för både användare och sökmotorns krav.
  • Teknisk SEO är avgörande för sökmotorers förmåga att ”crawla” och indexera sidan korrekt.
  • Mobilt anpassad design ersätter alltmer stationära först-design i takt med mobila användares ökat.
  • Säkerhetsaspekter som HTTPS är inte bara viktigt för användarna utan också en rankingsignal.

Rätt användning av SEO kan resultera i en betydelsefull ökning av organisk trafik och därmed potentiella kunder.

Genom att strategiskt anpassa sig till algoritmer kan företag säkerställa en bättre placering och därigenom högre synlighet i Googles sökresultat.

Hur lång tid tar search engine optimization

Hur ALD Marketing hjälper ditt företag

ALD Marketing arbetar för att ert företag ska ranka högst i sökresultaten. Vi har ett arbetssätt som kombinerar analys, strategi och optimering för att göra er webbplats mer attraktiv för sökmotorer som Google.

Genom att förbättra on-page och off-page faktorer, skapa högkvalitativt innehåll och regelbundet analysera resultat via verktyg såsom Google Analytics och Search Console, ger ALD Marketing ert företag alla förutsättningar att klättra i rankningen. Backlink-strategier och lokala SEO-insatser är en del av paketet, om ni så önskar.

Ert företag behöver synlighet där kunderna finns – ALD Marketing säkerställer att ni kommer dit.

Mångårig erfarenhet

Vår expertis inom SEO är grundad i år av arbete och ständiga anpassningar till Googles algoritmer. En gedigen erfarenhet som möjliggör en djupgående förståelse för sökmotoroptimering.

Med tiden har vi bevittnat och anpassat oss till de ständigt skiftande rankingfaktorerna, och utvecklat metoder som inte endast är reaktiva, utan proaktiva. Vi har en beprövad förmåga att inte bara följa med i Googles utveckling, utan att också förutse och agera på de ändringar som kommer. Vår expertis går utöver det grundläggande, vi bygger robusta SEO-strategier som består över tid.

Att samla på sig erfarenhet inom SEO är ett långsiktigt engagemang. Det kräver en noggrann övervakning av de resultat som Google Analytics och Search Console levererar, samt att ständigt skapa bättre innehåll och starkare länkprofiler. Den långa tid vi har lagt på vårt hantverk innebär att vi kan erbjuda tjänster som är både effektiva och hållbara.

Med vår erfarenhet kommer också fördelen av ett omfattande nätverk. Vi har etablerat kontakter med andra webbplatser och gemenskaper inom flera olika branscher, vilket är av värde i allt från link-building till innehållspromotion. Tack vare denna breda kunskapsbas och resurser, har vi verktygen för att strategiskt placera er verksamhet där den syns bäst – i toppen av Googles sökresultat.

Google ADS SEO

Vad betyder SEO?

SEO, som står för Search Engine Optimization eller på svenska sökmotoroptimering, är processen att förbättra en webbplats för att den ska rankas högre i sökmotorernas resultatlistor. Detta utförs genom att noggrant anpassa hemsidans innehåll och tekniska aspekter så att det överensstämmer med vad sökmotorer som Google värderar. Först och främst handlar det om att hemsidan skall vara relevant och användarvänlig.

Arbetet med SEO är omfattande och involverar både on-page och off-page faktorer. Som vi tidigare nämnt fokuserar on-page SEO på optimering av den faktiska webbsidan, där bland annat textinnehåll, användningen av interna länkar och strukturen på hemsidan är centrala delar. Samtidigt är off-page SEO lika viktigt; det innefattar bland annat skapande av externa länkar från andra hemsidor (backlinks) och närvaro i sociala medier. Det målmedvetna arbetet syftar till att förstärka sidans auktoritet och därigenom förbättra dess position i sökresultaten.

Hur viktigt är Search Engine Optimization?

Search Engine Optimization (SEO) är fundamentalt för digital framgång. Utan det är en webbplats nästan osynlig för potentiella kunder. SEO är avgörande för att driva organisk trafik till en webbplats och öka dess synlighet i sökmotorer som Google.

Genom att använda SEO kan företag nå de mest relevanta användarna, det vill säga de som aktivt söker efter de produkter eller tjänster företaget erbjuder. Organisk söktrafik är ofta av högre kvalitet än trafik genererad genom betalda kanaler såsom Google Ads, eftersom användarna har ett specifikt behov eller problem de vill lösa.

För att en webbplats ska rankas högt i Googles sökresultat krävs det ett kontinuerligt arbete med SEO. Det innebär att förstå och implementera Googles algoritmers preferenser avseende tekniska specifikationer, innehåll och användarupplevelse för att uppnå bättre resultat.

Ett framgångsrikt SEO-arbete ökar inte bara antalet besökare, utan bidrar även till att stärka varumärkets trovärdighet. Sidor som visas högt upp i sökresultaten uppfattas som mer auktoritära och tillförlitliga av användarna. Det stärker företagets position och kan leda till ökad konvertering.

På sikt är en investering i SEO en av de mest kostnadseffektiva strategierna för att generera mer trafik, fler kvalificerade potentiella kunder och i förlängningen ökad försäljning. Att inte använda SEO innebär att missa en värdefull möjlighet att synas där kunderna finns – i sökmotorernas resultatlistor.

SEO och Google ADS

Skapa kvalitetsinnehåll

Att utveckla och publicera högkvalitativt innehåll är en hörnsten i alla SEO-strategier.

Bra innehåll har stor betydelse när det kommer till SEO. välkonstruerade, tydliga och informativa texter hjälper både till att förstå vad ditt företag har för expertområden, och det hjälper även till att få backlinks från andra sidor. Detta är en viktig del då det är ett sätt för Google och andra sökmotorer att förstå att din hemsida är viktig, relevant och intressant, och på så sätt rankas din sida högre.

I ljuset av att långformigt innehåll över 3,000 ord uppvisar en benägenhet att attrahera 77.2% fler bakåtlänkar jämfört med kortare texter, bör företag sträva efter att regelbundet producera djupgående innehåll som täcker ämnet på ett omfattande sätt. Att skriva med sökintentionen i åtanke säkerställer att innehållet svarar mot de sökfrågor och behov som potentiella kunder har, vilket också förstärker relevant trafik och interaktion från rätt målgrupp.

ALD Marketing hjälper dig att skapa relevant innehåll optimerat för din sida och de sökord du vill ranka på.

Att skriva bra innehåll för användare och sökmotorer

Att framställa material som tilltalar både användaren och sökmotorer kräver en balans mellan läsvärdhet och teknisk anpassning. Överladdade textmassor som saknar struktur och relevans till kärnbudskapet ger sällan något mervärde, varken för den besökande eller sökmotoroptimering (SEO).

Innehållet ska väcka intresse och skapa värde för läsaren. Det är det första och främsta.

Fokus på att skriva bra innehåll går hand i hand med att optimera det för sökmotorer, inklusive relevanta sökord och uttryck som speglar ämnet.

Ett effektivt SEO-arbete innefattar inte bara text, utan även interna länkar som vägleder användaren genom din webbplats.

Detaljerat innehåll skapar inte bara fler besökare, utan även ett engagemang som genererar viktiga signaler till Googles sökresultat.

Långformigt innehåll för flödet av organisk trafik

Långformigt innehåll har visat sig vara kritiskt för att generera ett stadigt flöde av organisk trafik. Sammanhängande och detaljrika texter signalerar värde och djupgående kunskap.

Genom att publicera långformigt innehåll kan ditt företag tydligt öka antalet inkommande länkar (backlinks), vilket stärker din auktoritet och synlighet på nätet. Denna typ av innehåll lockar till sig läsare som söker omfattande information och ökar därmed tiden de tillbringar på sidan – en viktig faktor för SEO och för din ökade försäljning.

Dessutom bidrar långformigt innehåll till ett förbättrat engagemang och delningsfrekvens på sociala medier, vilket kan skapa en positiv spiral av ökad synlighet och fler länkar från andra webbplatser. Detta resulterar i att fler potentiella kunder hittar till din webbplats genom organiska sökresultat.

Innehåll med över 3,000 ord tenderar att positioneras högre i Googles sökresultat genom att det ger utrymme för att utförligt täcka ett ämne, inkludera ett större antal relevanta sökord, och erbjuda betydande mervärde för användaren. Målet är att vara den mest kompetenta informationskällan inom sitt ämnesområde.

För att maximera effektiviteten av långformigt innehåll, bör företag analysera dess prestanda genom Google Analytics och justera strategin baserat på insamlad data. På så sätt kan man säkerställa att innehållet kontinuerligt optimeras för att attrahera och behålla organisk trafik.

Bra SEO syns på Google

Tekniska aspekter av SEO

För att effektivt arbeta med SEO bör man först och främst förstå de tekniska komponenterna som spelar roll. Google Search Console är ett oumbärligt verktyg för att identifiera och lösa tekniska frågor på en webbplats.

Effektiv hantering av dessa tekniska detaljer underlättar att Googles algoritmer korrekt kan tolka och rangordna en sida, vilket är avgörande för att uppnå högt i sökresultaten.

Användningen av google search console

Google Search Console är en plattform som erbjuder fördjupad insikt i en webbplatsens prestanda i Googles sökresultat.

Med hjälp av Google Search Console kan man identifiera och korrigera olika indexering- och crawlproblem, spåra sökfraser som leder besökare till webbplatsen, och övervaka den övergripande söktrafiken. Genom att analysera vilka sidor som presterar bra eller dåligt kan företag anpassa sitt SEO-arbete för att maximera synlighet och trafik. Plattformen tillhandahåller också detaljerad information om externa och interna länkar, vilket är en central komponent i effektiv sökmotoroptimering.

Dessutom gör Google Search Console det möjligt att kontrollera webbplatsens mobila användbarhet, vilket idag är kritiskt då många användare kommer in via mobila enheter. Användarvänlighet är en faktor som Google värdesätter högt när det gäller ranking, och verktyget ger tydliga indikationer på vad som behöver förbättras för en bättre användarupplevelse.

Framför allt är Google Search Console även väsentligt för att förstå effektiviteten i en webbplatsens strukturerade data och säkerställa rätt framställning av utklippet i sökresultaten. Funktionen för fördjupad inblick i säkerhetsproblem ger webbplatser möjligheten att proaktivt skydda sin sida mot potentiella hot. Genom att regelbundet granska och agera på den information som Google Search Console tillhandahåller, kan företag ständigt förbättra sin sökmotoroptimering och därmed uppnå bättre organiska sökresultat.

Optimering av interna och externa länkar

Interna länkar är de som går mellan olika sidor inom en hemsida. Det skapar en struktur och en tydlighet för sökmotorer som Google, genom att de skapar en bild av hur hemsidan är uppbyggd. Dessa länkar är alltså av betydelse för både Google och för besökare på din hemsida, som även de lättare kan orientera på sin hemsida.

Det viktiga med externa länkar handlar istället om att bygga auktoritet genom att få sökmotorer som Google att förstå att din hemsida är relevant. Genom att få länkar från andra väl ansedde hemsidor skapas en trovärdighet.

ALD Marketing har flera relevanta länkar med högt DR som kan hjälpa din hemsida att få mer trovärdighet. Genom att köpa sådana länkar ger du din hemsida chansen att bli mer synlig och få mer trafik vilket kan leda till ökad försäljning.

Kritiskt för optimeringen av länkar är också att säkerställa att ankartexter är beskrivande och relaterar till sidan de länkar till. Ankartexten bör på ett naturligt sätt integrera de sökord som sidan handlar om för att stärka dess relevans i sökmotorernas ögon.

Att noggrant utvärdera och förbättra interna och externa länkstrategier är därför ett fundamentalt moment inom SEO-arbetet, vilket kan leda till ökad organisk trafik och förstärkt digital närvaro. Kontinuerlig analys och förnyelse av dessa länkar bidrar till att hålla webbplatsen aktuell och konkurrenskraftig.

Det tar inte lång tid att ranka på Google

Lokal SEO och mobiloptimering

Lokal SEO är relevant för att kunder i närområdet ska hitta dig. Med lokal SEO menas det som är geografiskt sätt lokalt. Att ranka på ord i just din stad kan göra att du syns bättre där du faktiskt säljer och att du får fler besökare till din hemsida och fler kunder till ditt företag.

Att ha din hemsida optimerat för mobiltelefon är även det relevant då många sökningar idag görs via mobiltelefoner. Google prioriterar mobilvänliga webbplatser i sina rankingalgoritmer, vilket innebär att hemsidor måste vara snabbladdande, enkla att navigera och skalbara för olika skärmstorlekar för att säkra god ranking. Kombinationen av lokal SEO och mobiloptimering är därför en kritisk del av modern sökmotoroptimering som inte kan försummas.

Lokal SEO

Först och främst, lokalsökningar dominerar.

När vi ser på sökbeteenden, är den lokala dimensionen inte att underskatta. Närmare 46% av alla sökningar på Google har en lokal intention vilket understryker vikten av lokal SEO för företag som vill synas i sitt närområde. Genom att optimerade för dessa sökningar, kan företag nå ut till potentiella kunder just när de söker efter relevanta och närbelägna tjänster eller produkter.

Över hälften av alla Google-sökningar är lokalt inriktade.

Effektiv lokal SEO optimerar också företagets närvaro online genom att integrera lokala nyckelord med Google My Business, skapa lokalt relevant innehåll och säkerställa synlighet i lokala direktorier. Att arbeta med dessa aspekter förbättrar chansen att dyka upp i Googles ”Local Pack”, vilket är de topprankade positionerna för lokala sökresultat som visar placering, omdömen och andra nyckeldetaljer – detta är en direkt väg till fler kundbesök och förbättrad lokal synlighet.

I takt med att konkurrensen om de högsta positionerna i lokala sökresultat ökar, blir det än mer avgörande att företag aktivt engagerar sig i lokal SEO. Det inkluderar systematisk insamling av recensioner, korrekt hantering av lokal information och användandet av strukturerad data för att ge sökmotorerna en tydlig bild av verksamheten. Att ligga i framkant med lokala SEO-strategier kan betyda skillnaden mellan att bara finnas online och att vara det mest relevanta valet för lokala kunder i just din nisch.

Närvaro i lokala sökresultat

För att stärka ett företags lokala digitala fotavtryck krävs en väl utformad strategi för lokal sökmotoroptimering.

  1. Optimera företagets Google My Business-profil: Upprätta och underhåll en noggrann och detaljerad profil för att förbättra synligheten i lokala sökresultat.
  2. Inkludera lokala sökord: Integrera noggrant utvalda lokalt relevanta sökord i webbplatsens innehåll och meta-taggar.
  3. Få lokala recensioner: Uppmuntra till kundrecensioner och hantera dessa för att skapa trovärdighet och öka förtroende bland potentiella kunder.
  4. Använd lokal schema markup: Implementera strukturerad data som markering av lokala företag för att ge sökmotorer tydlig information om verksamheten.
  5. Skapa lokalt anpassat innehåll: Producerar innehåll som är relevant för en lokal publik för att engagera besökare och förbättra lokala rankings.En stark närvaro i lokala sökresultat kan avsevärt öka ett företags synlighet för potentiella kunder i närområdet.

Genom att metodiskt tillämpa dessa steg etableras en robust närvaro som uppmuntrar besökare att välja just ditt företag vid lokala sökningar.

Mobiloptimering

Mobiloptimering är ett oumbärligt område inom SEO-arbetet. I en tid då flertalet Google-sökningar sker från mobila enheter är det av yttersta vikt att din hemsida är anpassad för mobilt bruk.

Användarvänligheten i mobilvyn blir alltmer avgörande för hur väl en hemsida framträder online. En webbplats som inte är optimerad för mobila enheter riskerar att förlora placeringar i sökresultaten, samt missa viktig trafik och potentiella konverteringar. Möjligheten att nå och engagera den mobila publiken är central för att öka den organiska trafiken.

Slutligen är integration av responsiv design inte bara för användarupplevelsen utan också för att förbättra sökmotoroptimeringen. I och med Googles ”Mobile-First Indexing” kommer mobila versioner av en webbsida att indexeras före desktopversioner. Detta innebär att sökmotorn prioriterar och använder den mobila versionen av en sida för att bestämma dess placering i sökresultatet. En väl utformad mobil webbplats är alltså a och o för att förbli konkurrenskraftig i dagens digitala landskap.

Kontakta ALD Marketing

Hör av dig till oss idag så påbörjar vi din resa för en högre ranking på sökmotorer. Vi gör en SEO-analys och lägger upp en strategi och plan som passar för dig.

Med vår expertis tvivlar vi inte på att vi kommer kunna hjälpa ditt företag att långsiktigt öka sin försäljning.


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *